Welcome to Taiwan Matsuo 中文

LED 照明驅動器


TMC60-CCDS


適用 : 室內乾燥環境

塑膠殼 : 20W ~ 60W

TMC20-CCDD


適用 : 室內乾燥環境

塑膠殼 : 20W ~ 60W

TMC40-CCDD


適用 : 室內乾燥環境

塑膠殼 : 20W ~ 60W

TMC60-CCDD


適用 : 室內乾燥環境

塑膠殼 : 20W ~ 60W

C-B27018L-T


●高頻調光無閃頻,不傷眼
●立即點燈無遲滯
●三波長,高演色性 RA>80
●輸出光色均勻柔和,無暗點及陰影

TG-600U-NDHP


●專利直管型CCFL架構

●鋁質外殼-散熱佳,難燃性,輕量化

●安全性設計-燈管防震支架,PC外罩保護防止散落

●三波長,高演色性 Ra>80

●耐點滅達100,000次

●高頻點燈不閃爍-改善眼睛疲勞